Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Website bconsgreenview.vn là một chuyên trang tin tức về dự án bất động sản Bcons Green View. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo mật thông tin của người dùng trên website này là điều cần thiết và quan trọng. Các chính sách dưới đây được đưa ra nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về việc lưu trữ thông tin của chúng tôi. 

1 – Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào? 

Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin sau khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi:

  • Thông tin về đường truyền Internet của bạn
  • Thông tin về hành động của bạn trên website bconsgreenview.vn

Ngoài ra, khi được bạn cho phép, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân sau đây: 

  • Họ tên của bạn
  • Cách thức liên hệ với bạn (số điện thoại, địa chỉ email,….)
  • Nội dung bạn muốn gửi đến chúng tôi

2 – Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để làm gì? 

Bcons Green View cam kết chỉ sử dụng thông tin thu thập được từ website này vào các mục đích được nêu dưới đây: 

  • Góp phần xem xét phát triển website
  • Phân tích dữ liệu người dùng
  • Cung cấp cho người dùng những tin tức cập nhật về dự án
  • Ngăn chặn các hành động spam trên website

3 – Chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được cho ai?

Thông tin người dùng thu thập được từ website này chỉ được chia sẻ và sử dụng trong nội bộ đội ngũ Brons Green View.